listopad

30.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Zabawy Andrzejkowe"
Cele:
- przypomnienie wróżb andrzejkowych 
- lanie wosku
- udział we wspólnych zabawach

24.11.2020 roku 
Sesja fotograficzna- "Kalendarze 2021". Godz. 8.00 

Ewentualną rezygnację z kalendarza należy zgłosić Pani Beacie

23 - 27.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Tydzień Pluszowego Misia"
Cele:
- wzbogacenie wiedzy o misiach i niedźwiedziach
- udział we wspólnych zajęciach, zabawach i konkursach


22.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Kredki"
Cele:
- poznanie procesu powstawania kredek (grupy starsze)
- przypomnienie bajek, opowiadań i wierszy, których bohaterami są magiczne kredki
- udział w zajęciach plastycznych


20.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka"
Cele:
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat ich praw
- podejmowanie wspólnych działań dotyczących praw dziecka

18.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Myszki Miki"
Cele:
- przypomnienie postaci Myszki Miki i jej przygód
- udział w zabawach tematycznych

17.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Czarnego Kota"
Cele:
- zapoznanie z różnymi rasami kotów oraz ich środowiskiem występowania 
  i zwyczajami
- wspólne zabawy przy muzyce

16 - 21.11.2020 roku
Udział dzieci w programie Akademii Zdrowego Uśmiechu "Aquafresh"
Cel:
- wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej
- wdrażanie do systematycznego mycia zębów 
- udział we wspólnych działaniach prozdrowotnych


10.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Niepodległości"
Cele:
- przypomnienie i utrwalenie wiadomości dzieci na temat niepodległości Polski
- wspólne śpiewanie hymnu narodowego
- udział w akcji: Szkoła do hymnu"

09.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Jeża"
Cele:
- zapoznanie z wyglądem jeży, ich sposobem poruszania się, maskowania, obrony
  oraz rodzajem spożywanego pokarmu
- wzbogacenie wiedzy na temat jeży, ich ochrony i znaczenia w środowisku przyrodniczym

05.11.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Bajkowych Postaci"
Cele:
- przypomnienie dzieciom wybranych bajek i ich bohaterów
- udział dzieci w różnego rodzaju zabawach i działaniach, których
  tematem przewodnim są bajki 

29.11.2019
Konsultacje nauczycieli z logopedą zatrudnionym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie. Godz. 8.00
Cele:
- wymiana informacji na temat współpracy przedszkola z logopedą 
- określenie wspólnych działań wspierających dzieci i rodziców
  

29.11.2019
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w imprezie przedszkolnej: "Zabawy Andrzejkowe". Godz. 10.00 - 11.30
Cele:
- przypomnienie wróżb andrzejkowych 
- lanie wosku
- udział we wspólnych zabawach

26.11.2019
Udział dzieci z Grupy I do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


25.11.2019
Udział dzieci z Grupy IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


25 - 28.11.2019
Udział wszystkich dzieci w imprezie przedszkolnej: "Tydzień Pluszowego Misia". Godz.10.00 - 11.30
Prosimy, by w tym tygodniu dzieci przynosiły do przedszkola misie
Cele:
- wzbogacenie wiedzy o misiach i niedźwiedziach
- udział we wspólnych zajęciach, zabawach i konkursach


21.11.2019
Udział wszystkich dzieci w imprezie przedszkolnej: "Dzień Kredki". Godz.10.00 - 11.30
Cele:
- przypomnienie z czego i jak powstają kredki 
- przypomnienie zasad właściwego posługiwania się kredkami
- udział we wspólnym rysowaniu


21.11.2019
Udział wszystkich dzieci w zajęciach związanych ze Światowym Dniem Rzucania Palenia
Cele:
- zapoznanie dzieci z postacią Dinka i jego przygodami
- śpiewanie piosenki o Dinku
- udział wychowanków w zajęciach z profilaktyki zdrowotnej

18.11.2019
Udział wszystkich dzieci w zajęciach związanych z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach"
Cele:
- uświadomienie dzieciom, że nie wolno bez zgody dorosłych zażywać 
  lekarstw 
- poznanianie znaczenia leków dla naszego zdrowia


18.11.2019
Udział dzieci z Grupy III do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00
Cele:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


18 - 22.11.2019
Wszystkie dzieci będą uczestniczyły w różnorodnych działaniach w ramach programu Akademii Zdrowego Uśmiechu "Aquafresh"
Cel:
- wyrabianie nawyku dbania o higienę jamy ustnej
- wdrażanie do systematycznego mycia zębów 
- udział we wspólnych działaniach prozdrowotnych

13.11.2019
Zgodnie z informacją podaną na tablicy w holu przedszkola dzieci brały udział w sesji fotograficznej. Godz. 8.00-9.00w Chorzowie . Godz. 12.30
Ewentualna rezygnacja ze zdjęć zgłoszona była Pani Beacie

13.11.2019
Badanie wzroku dzieci z rocznika 2014 zorganizowane przez Weiss Klinik w Chorzowie . Godz. 12.30
Cel:
- wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci zamieszkałych na terenie Chorzowa prowadzone w ramach programu na lata 2018-2020 


12.11.2019
Udział wszystkich dzieci grup w przedszkolnej imprezie: "Dzień Jeża" Godz. 10.00 - 11.30
Cele:
- oglądanie prezentacji multimedialnej: "Jeż - mieszkaniec lasów"
- wzbogacenie wiedzy na temat jeży
- tworzenie jeży z materiału przyrodniczego 
- zorganizowanie wystawy jeży


08.11.2019
Udział wszystkich dzieci w przedszkolnej uroczystości "Dzień Obchodów Dnia Niepodległości" Godz. 10.00 - 11.30
Udział wszystkich dzieci w śpiewaniu hymnu. Godz. 11.11
Cele:
- wzbogacenie wiedzy na temat niepodległości Polski i rocznicy jej
  obchodów
- śpiewanie hymnu narodowego
- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
- udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej