grudzień

22.12.2020 roku
Uroczystość przedszkolna - "Wigilia w przedszkolu". godz. 12.00
Cele:
- kultywowanie tradycji przedszkolnych obiadów wigilijnych 
- wspólne kolędowanie

21.12.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Powitanie Zimy"
Cel:
- przypomnienie charakterystycznych cech zimy
- zabawy integracyjne i konkursy o tematyce zimowej
- udział dzieci w działaniach plastycznych


07-11.12.2020 roku
Pieczenie przez dzieci świątecznych pierniczków
Cele:
- kultywowanie tradycji pieczenia przedszkolnych świątecznych pierniczków

04 - 10.12. 2020 roku
Zapraszamy Dzieci i Rodziców do udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym - "Ozdoba choinkowa"
Technika dowolna; wysokość do 20 cm 
Cele:
- przybliżenie dzieciom informacji na temat tradycji ozdabiania choinek
- wyrażanie własnych obserwacji i spostrzeżeń w formie plastycznej
- integracja środowiska rodzinnego i plastycznego poprzez udział we wspólnych imprezach

04.12.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Spotkanie z Mikołajem". Godz. 9.30 
Cele:
- przypomnienie zwyczajów związanych z wizytą Mikołaja
- wręczenie dzieciom upominków