wrzesień

30.09.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Chłopaka"
Cele:
- udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowcy, słowno-naśladowczych
  i tanecznych

- przygotowanie upominków dla chłopaków

22-24.09.2020 roku

Zapraszamy Rodziców na spotkania ogólne i grupowe - szczegółowe informacje w zakładce: PILNE INFORMACJE BIEŻĄCE

Cele:
- zapoznanie z funkcjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
- ustalenie wspólnych działań w poszczególnych oddziałach
- wybór trójek grupowych


23.09.2020 – Powitanie Jesieni
Impreza przedszkolna - "Powitanie Jesieni"
Cele:
- poznanie charakterystycznych cech jesieni
- udział dzieci w działaniach plastycznych
- przypomnienie piosenek o tematyce jesiennej


21.09.2020
Impreza przedszkolna - "Dzień Przedszkolaka"
Cele:
- udział dzieci w zabawach integracyjnych, ruchowcy, słowno-naśladowczych
  i tanecznych
- integracja grupowa


15.09.2020 roku
Impreza przedszkolna - "Dzień Kropki"
Cele:
- udział dzieci w różnego rodzaju zabawach i działaniach, których
  bohaterem jest kropka
- zgodne współdziałanie w zespole


01.09.2020 roku

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 - zabawy i zajęcia integracyjne 
w poszczególnych grupach