wrzesień


16 - 30.09.2019
Konsultacje indywidualne rodziców ze specjalistami i nauzcycielami dotyczące objęcia dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Cele:
- wymiana informacji o dzieciach


11.09.2019
Z
apraszamy wszystkich Rodziców na zebranie ogólne i grupowe. Godz. 17.00
Cele:
- zapoznanie z funkjonowaniem przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
- ustalenie wspólnych działań w poszczególnych oddziałach
- wybór trójek grupowych

30.08.2019
Zapraszamy wszystkie Dzieci i Rodziców, którzy po raz pierwszy przekroczą progi naszego przedszkola na spotkanie integracyjne. Godz. 15.00
Cele:
- integracja dzieci, rodziców i nauczycieli
- udział we wspólnych zabawach