czerwiec

25.06.2019
Udział dzieci w zajęciach zorganizowanych w Górnośląskim Parku Etnograficznym "Skansen". Godz. 9.00-12.00 
Oddział II - "Kawałek chleba nie spadnie z nieba" 
Oddział V - "Legenda o młynie i wiatraku"
Cel:
- wzbogacenie wiedzy na temat naszego regionu
- zwiedzanie zabytkowych budynków


18.06.2019
Zapraszamy Rodziców i Starszaków z Oddziału II i IV na uroczystość "Pożegnanie z Przedszkolem". Godz. 17.00
Cel:
- zaprezentowanie programu artystycznego
- wręczenie dzieciom dyplomów i upominków

18.06.2019
Udział dzieci w zajęciach zorganizowanych w Górnośląskim Parku Etnograficznym "Skansen". Godz. 10.00-13.00 
Oddział I - "Zagroda pełna zwierząt"
Oddział III - "Legenda o młynie i wiatraku"
Oddział IV - "Kawałek chleba nie spadnie z nieba" 
Cel:
- wzbogacenie wiedzy na temat naszego regionu
- zwiedzanie zabytkowych budynków

13.06.2019
Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Festyn Rodzinny: "Śląski byzuch". Godz. 17.00
Cel:
- prezentacja programu artystycznego
wspólny udział w konkurencjach i zabawach 


13.06.2019

Udział wszystkich dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Godz.10.00-11.30.
Cel:
- przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy i organizowania wypoczynku wakacyjnego
- udział w zabawach integracyjnych

12 - 13.06.2019

Udział przedstawicieli przedszkola w Chorzowskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych: "BOBAS". 
Cel:
- zaprezentowanie programu artystycznego
- reprezentowanie przedszkola na zewnątrz 


05.06.2019
Zapraszamy wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne: "Kramik z wierszami". Godz. 10.00
Cel:
- poznanie wybranych utworów literatury dziecięcej
- uważne słuchanie aktorów recytujących wiersze
- udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanych wierszy

04.06.2019
Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

04.06.2019
Udział przedstawicieli przedszkola w Chorzowskiej Spartakiadzie Przedszkolaków. Godz. 9.30
Cel:
- propagowanie aktywnego wypoczynku
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji 


03.06.2019
Zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej zabawy z okazji "Dnia Dziecka". Godz. 10.00-11.30
Cel:
- udział we wspólnych zabawach integracyjnych i konkursach
- zgodne współdziałanie w zespole

03.06.2019

Dyrektor Przedszkola organizuje spotkanie z Rodzicami dzieci z Oddziału II. Obecność obowiązkowa. Godz. 17.00 
Cel:
- omówienie bieżących spraw grupowych 
- podjęcie wspólnych działań