czerwiec

28.06.2018
Uroczyste zakończenie roku z udziałem wszystkich grup wiekowych. Godz.10.00 
Cel: 
- udział dzieci we wspólnych zabawach, konkursach, grach i konkurencjach
  sportowych
- zgodne współdziałanie w zespołach 
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji

27.06.2018
Wycieczka dzieci z Oddziału III i V do Akademii Kreowania Uzdolnień Każdego Urwisa w Mikołowie. Nadleśnictwa w Brynku. Zbiórka o godz. 8.30. Wyjazd o godz. 10.00. Powrót ok. godz. 14.00
Cel: 
- udział dzieci w zajęciach przyrodniczych: "Poznaj piękno drzewa" 
- poszerzenie wiadomości z zakresu przyrody ożywionej 
- bezpieczne zachowanie się w czasie wycieczki

26.06.2018
Wyjście dzieci i pracowników przedszkola do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wyjście 
o godz. 9.30. Powrót ok. godz. 14.30
Prosimy Rodziców o odbieranie dzieci od godz. 15.00 
ODWOŁANE z powodu złych warunków atmosferycznych
Cel: 
- udział poszczególnych grup dzieci w warsztatach: "Koraliki z owczej wełny", "Legendy o młynie 
  i wiatraku", "Zagroda pełna zwierząt"
- wykonywanie zadań wspólnie z przewodnikami 
- wzbogacanie doświadczeń przyrodniczych
- rozwijanie zainteresowań regionalnych

21.06.2018
Zapraszamy Rodziców na konsultacje ze specjalistami (logopeda, rehabilitant).
Zapisy u Pań Woźnych i Pani Beaty od 18.06.2018 roku 
Cel: 
- wymiana informacji na temat postępów dzieci i dalszej pracy
- ujednolicenie oddziaływań rodziców, nauczycieli i specjalistów


21.06.2018
Wycieczka dzieci z Oddziału IV do ZOO. Wyjście o godz. 9.30. Powrót ok. godz. 13.00 - ODWOŁANA z powodu choroby przewodnika
Cel: 
- udział dzieci w zajęciach przyrodniczych: "Co jedzą zwierzęta?" 
- przygotowanie wspólnie z opiekunem posiłku dla zwierząt 
- kształtowanie postaw proekologicznych


21.06.2018
Wycieczka dzieci z Oddziału I i II do Nadleśnictwa w Brynku. Wyjazd 
o godz. 8.00. Powrót ok. godz. 15.00
Cel: 
- udział dzieci w zajęciach przyrodniczych 
- słuchanie opowiadania leśniczego: "Leśne zwierzęta" 
- bezpieczne zachowanie się w czasie wycieczki


19.06.2018
Zapraszamy Rodziców na konsultacje z psychologiem.
Zapisy u Pań Woźnych i Pani Beaty od 14.06.2018 roku 
Cel: 
- wymiana informacji na temat postępów dzieci i dalszej pracy
- ujednolicenie oddziaływań rodziców, nauczycieli i specjalistów


18.06.2018

Zapraszamy Rodziców Starszaków z Oddziału I i II na uroczystość przedszkolną: "Pożegnanie Starszaków". Godz. 17.00
Cel: 
- prezentacja przez dzieci wierszy, piosenek, tańców oraz przedstawienia
  muzycznego 
- wręczenie dyplomów i nagród książkowych

14.06.2018

Zapraszamy Rodziców z Oddziału V na zajęcie otwarte. Godz. 11.00
Cel: 
- poznanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego
- wykonywanie poleceń nauczyciela 
- współdziałanie dzieci i rodziców podczas budowania rakiety


14.06.2018

Zapraszamy Rodziców i Dzieci na Przedszkolny Festyn Rodzinny: "Przyrodnicza podróż dookoła świata". Godz. 16.30- 18.30
Cel: 
- udział rodziców i dzieci w konkursach i konkurencjach o tematyce
  przyrodniczej 
- wspólne i aktywne spędzenie wolnego czasu 
- integracja środowiska przedszkolnego i rodzinnego

13.06.2018

Udział dzieci w happeningu ekologicznym: "Kochamy zwierzęta" zorganizowanym przez aktorów z Firmy Gabi-Art. Godz. 9.30- 11.30
Cel: 
- wzbogacenie wiedzy i doświadczeń przyrodniczych 
- wykonanie zadań o charakterze ekologicznym 
- koleżeńskie współdziałanie w zespołach


13.06.2018

Zapraszamy Rodziców z Oddziału II na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel: 
- wzbogacenie wiedzy przyrodniczej dzieci dotyczącej pszczół 
- kształtowanie postaw proekologicznych


12.06.2018

Wyjście dzieci z Oddziału I do Szkoły Podstawowej nr 5. Wyjście 
o godz. 10.00. Powrót ok. godz. 12.00
Cel: 
- udział dzieci w lekcji przyrodniczej 
- zapoznanie ze szkołą


11.06.2018

Wycieczka dzieci z Oddziału III i V do Sali Zabaw "Kangurek". Wyjazd 
o godz. 9.00. Powrót ok. godz. 12.00
Cel: 
- zachęcanie do zgodnej zabawy 
- bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w sali zabaw


08.06.2018
Wycieczka dzieci z Oddziału IV do Zagrody żubrów w Pszczynie. Wyjazd 
o godz. 7.30. Powrót ok. godz. 14.30
Cel: 
- udział dzieci w warsztatach przyrodniczych 
- obserwowanie żubrów w środowisku ich występowania 
- bezpieczne zachowanie się podczas podróży autokarem


06.06.2018

Wernisaż plastyczny w przedszkolu: "Zwierzęta i rośliny z przedszkolnego ogrodu". Godz. 10.00-11.30
Cel: 
- rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych dzieci 
- próby przedstawienia swoich przemyśleń dotyczących zwierząt i roślin 
  z przedszkolnego ogrodu w formie pracy plastycznej

06.06.2018

Udział reprezentantów przedszkola z Oddziału I i II w Chorzowskiej Spartakiadzie Przedszkolaków. Godz. 9.30
Cel: 
- udział w konkurencjach sportowych 
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji


05.06.2018

Zapraszamy dzieci na "Dzień dziecka inaczej". Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zabawach i konkurencjach sportowych, eksperymentach       
  przyrodniczych oraz działaniach plastycznych 
- integracja dzieci

04.06.2018

Zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem dmuchanego zamku. Godz. 9.30-12.00
Cel: 
- spokojne oczekiwanie na swoją kolej do zamku
- przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

04.06.2018
Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej