maj

29.05.2018
Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej


28.05.2018

Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej


26.05.2018
Udział reprezentantów przedszkola w paradzie z okazji Święta Miasta Chorzowa. Zbiórka o godz. 9.30
(Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie)

Cel: 
- identyfikowanie się dzieci za swoim miastem
- promocja placówki


26-31.05.2018
Pobyt dzieci na Zielonym Przedszkolu w Białce Tatrzańskiej. 
(Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie)
Cel: 
- udział dzieci w wycieczkach po Tatrach i okolicy
- poznanie środowiska społeczno-przyrodniczego 
- integracja dzieci z nauczycielami


25.05.2018
Udział reprezentantów przedszkola w Finale Miejskiego Konkursu Artystycznego "BOBAS 2018" zorganizowanego w Chorzowskim Centrum Kultury. Godz. 11.00
Cel: 
- zaprezentowanie na forum miasta zwycięskiego programu artystycznego
- rozwijanie zdolności muzycznych i aktorskich dzieci


23.05.2018
Udział reprezentantów przedszkola w Miejskim Turnieju Piłkarskim zorganizowanym na boiskach MORiS'u. Godz. 9.10
Cel: 
- rozegranie meczu zgodnie z regułami sportowej rywalizacji 
- popularyzacja aktywnego wypoczynku


23.05.2018
Zapraszamy Rodziców z Oddziału III na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel: 
- podejmowanie działań matematycznych i przyrodniczych
- wzbogacenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego 
- udział rodziców i dzieci we wspólnych działaniach


23.05.2018
Udział dzieci z Oddziału I i II w zajęciach z biblioterapii organizowanych przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej - Filia w Chorzowie. Godz. 9.30-11.00
Cel: 
- wysłuchanie opowiadania
- odpowiadanie na pytanie dotyczące jego treści
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami


22.05.2018
Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji. Godz. 11.00
Cel: 
- oglądanie pokazu umiejętności psa policyjnego
- utrwalenie zasad zachowania się w czasie ataku psa
- przypomnienie dzieciom zakazu zbliżania się do nieznanych zwierząt


22.05.2018

Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej


22.05.2018
Popołudniowe słuchanie bajek czytanych przez gimnazjalistów. Godz. 13.00
Cel: 
- zapoznanie z treścią bajki wybranej przez gimnazjalistów
- uważne słuchanie czytanego tekstu
- wypowiadanie się na temat bohaterów bajki i ich przygód


21.05.2018

Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

18.05.2018

Zapraszamy Rodziców z Oddziału I na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel: 
- podejmowanie działań czytelniczych, matematycznych i przyrodniczych
- wzbogacenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego 
- udział rodziców i dzieci we wspólnych działaniach


18.05.2018
Wycieczka dzieci z Oddziału II na lotnisko w Pyrzowicach. Godz. 7.30
Cel: 
- zwiedzanie lotniska
- udział w spotkaniu z pracownikami lotniska 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie podróży autokarem


16-17.05.2018

Udział reprezentantów przedszkola w Miejskim Konkursie Artystycznym "BOBAS 2018" zorganizowanym w Chorzowskim Centrum Kultury. 
Godz. 8.00

Cel: 
- zaprezentowanie na forum miasta programu artystycznego
- rozwijanie zdolności muzycznych i aktorskich


15.05.2018
Zapraszamy Rodziców z Oddziału IV na zajęcie otwarte. Godz. 10.00
Cel: 
- podejmowanie działań matematycznych
- wzbogacenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego 
- udział rodziców i dzieci we wspólnych działaniach

15.05.2018
Udział reprezentantów przedszkola w Miejskim Konkursie "Chorzów moje miasto". Godz. 10.00
Cel: 
- zaprezentowanie w trakcie wykonywania zadań praktycznych swojej
  wiedzy dotyczącej historii Chorzowa
- przybliżanie dzieciom wartości patriotycznych


11.05.2018
Udział dzieci w spotkaniu z Himalaistą. Godz. 10.00
Cel: 
- wysłuchanie opowiadania gościa o jego wyprawach w Himalaje
- zadawanie pytań związanych z tematem spotkania


09 - 10.05.2018
Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Pożarnej. Godz. 9.30
Cel: 
- przypomnienie zasad zachowania się w czasie pożaru
- udział w działaniach zaproponowanych przez gości 
- oglądanie sprzętu gaśniczego


09.05.2018
Happening ekologiczny w przedszkolu z udziałem aktorów z Firmy Gabi-Art. godz. 9.30 (zmiana terminu z powodu złych warunków atmosferycznych) 
Cel: 
- utrwalenie wiedzy dzieci na temat dbania o środowisko przyrodnicze
- udział dzieci we wspólnych konkursach i zabawach proekologicznych

08.05.2018

Udział reprezentantów przedszkola w Miejskim Konkursie "Latawiec" zorganizowanym na Stadionie MORiS. Godz. 9.30
Cel: 
- zaprezentowanie przedszkolnego latawca
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wspólnej zabawy

07.05.2018
Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej