kwiecień

23 - 26.04.2019
Udział dzieci w obchodach Dni Ziemi. Godz. 10.00 - 11.00
Cel:
- wzbogacenie i utrwalenie wiedzy dotyczącej Ziemi i ochrony jej zasobów
- udział w zabawach i działaniach proekologicznych

17.04.2019 - zmiana terminu
Wykonanie zdjęć Starszakom. Godz. 8.00 
Ewentualną rezygnację ze zdjęć prosimy zgłosić Pani Beacie

17.04.2019 - odwołane
Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie z Zajączkiem. Godz. 10.00
Cel:
- przypomnienie wielkanocnych zwyczajów
- udział we wspólnych zabawach z Zajączkiem
- wykonanie zadań praktycznych

16.04.2019
Udział dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


15.04.2019 zmiana terminu
Udział dzieci z Oddziału I i III w zajęciach regionalnych zorganizowanych w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Godz. 10.00
Cel:
- udział w zajęciach przybliżających zwyczaje i obrzędy wielkanocne
- wspólne wykonanie gaika


15.04.2019 zmiana terminu

Udział dzieci z Oddziału II i V w zajęciach regionalnych zorganizowanych w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Godz. 10.00
Cel:
- udział w zajęciach przybliżających zwyczaje i obrzędy wielkanocne
- samodzielne wykonanie zadań praktycznych


11.04.2019
Wycieczka dzieci z Oddziału II i III "Szlakiem Zabytków Techniki" do Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Godz. 8.15 - 14.00 
Cel:
- zwiedzanie muzeów oraz udział w zajęciach edukacyjnych: "Jak zostać
  strażakiem" 
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej powstawania i wykorzystania energii
  elektrycznej oraz pracy strażaka

10.04.2019 - zmiana terminu
Udział dzieci z Oddziału IV w zajęciach regionalnych zorganizowanych w Górnośląskim Parku Etnograficznym. Godz. 10.00
Cel:
- udział w zajęciach, zabawach i działaniach przybliżających dzieciom 
  wielkanocne zwyczaje i obrzędy
- samodzielne wykonanie zadań praktycznych


08.04.2019 - zmiana terminu
Udział dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej


06.04.2019
Udział dzieci  w warsztatach regionalnych organizowanych przez Chorzowskie Centrum Kultury. Godz. 10.00 - 11.30
Zapisy przyjmuje Pani Grażyna 
Cel:
- wzbogacenie wiadomości na temat wielkanocnych zwyczajów 
- samodzielne wykonanie wielkanocnego koszyczka

05.04.2019
Udział dzieci w warsztatach o charakterze patriotycznym: "Jaki znak Twój...". Godz. 9.30 - 12.00
Cel:
- przybliżenie dzieciom pojęć: ojczyna, barwy ojczyste, flaga, godło
- utrwalenie wiadomości dotyczących Polski i jej symboli narodowych
- wykonanie zadań praktycznych


04.04.2019
Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Godz. 9.30-11.30
Cel:
- przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
- udział w zabawach interaktywnych


02.04.2019
Udział dzieci z Oddziału IV w Chorzowskim Festiwalu Nauki. Godz. 9.00 
Cel:
- udział w doświadczeniach chemicznych
- formułowanie wniosków na podstawie poczynionych obserwacji
- bezpieczne zachowanie się podczas podróży busem


02.04.2019
Udział dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej