kwiecień

26.04.2018
Spotkanie dzieci z Oddziału III, IV i V w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pracowników PTS Alba. Godz. 10.00
Cel: 
- słuchanie opowiadania dotyczącego ochrony przyrody 
- aktywny udział w działaniach proponowanych przez gości


26.04.2018

Udział reprezentantów przedszkola w konkursie wiedzy: "Tropiciele przyrody". Godz. 9.30
Cel: 
- wykonanie zadań o tematyce przyrodniczej
- zgodne współdziałanie w zespole

24-26.04.2018
Zapraszamy Rodziców na konsultacje indywidualne z nauczycielami:

Oddział  I

25.04.2018
26.04.2018

godz. 15.00-18.00

Oddział  II

24.04.2018
25.04.2018

godz. 16.00-18.00

Oddział  III

25.04.2018

godz. 15.00-18.00

Oddział  IV

25.04.2018

godz. 15.00-18.00

Oddział  V

25.04.2018

godz. 15.30-18.00

Cel:
- omówienie wyników obserwacji dzieci
- wymiana informacji i spostrzeżeń
- ustalenie zakresu wspólnych oddziaływań


Zapisy na konsultacje przyjmują od 23 kwietnia Panie Woźne i Pani Beata

24.04.2018
Badanie słuchu dzieci 5 letnich (rocznik 2012) w 
Szpitalu im. I. Mościckiego - Lecznica Dzieci i Dorosłych w Chorzowie. Godz. 10.00

24.04.2018
Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

23.04.2018
Zapraszamy Rodziców i Dzieci na popołudniowe warsztaty przyrodnicze. Godz. 16.30
Cel: 
- wzbogacenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego 
- udział we wspólnych działaniach


23.04.2018

Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej


19.04.2018
Spotkanie dzieci z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Godz. 10.00
Cel: 
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- udział we wspólnych zabawach


18.04.2018
Udział reprezentantów przedszkola w konkursie recytatorskim: "Wierszolandia Ptysia i Balbinki". Godz. 9.30
Cel: 
- prezentacja przygotowanego wiersza
- budzenie wiary we własne umiejętności dzieci


17.04.2018

Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

17.04.2018

Spotkania z literaturą dziecięcą. Godz. 13.00
Cel: 
- słuchanie bajek czytanych przez gimnazjalistów
- wypowiadanie się na temat ich treści
- rysowanie ilustracji do bajek

17.04.2018
Fotograf w przedszkolu - zdjęcia dzieci 6 letnich (w togach). Godz. 8.00
Ewentualną rezygnację ze zdjęć prosimy zgłosić Pani Beacie

16.04.2018

Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej


12.04.2018
Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji: "Sznupek w przedszkolu". Godz.10.00
Cel: 
- udział w prelekcji: "Bezpieczny Przedszkolak"
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym


10.04.2018

Wyjście dzieci z Oddziału V do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej


10.04.2018
Wydział Polityki Zdrowotnej i Aktywacji Społecznej zaprasza wszystkie Dzieci i Rodziców do udziału w akcji: "Urodziny Andersena", która odbędzie się w Starochorzowskim Domu Kultury o godz. 16.00
Program akcji:
- spotkanie z pisarzem i postaciami z bajek
- wiosenny pokaz mody
- warsztaty artystyczno-plastyczne
- nauka wiosennego tańca
Zgłoszenia przyjmuje Pani Jowita Kretkowska; tel. 695 573 798; e-mail: kretkowska_j@chorzow.eu


10.04.2018
Udział reprezentanta przedszkola w Miejskim Konkursie: "Witaminki rosnę zdrowo" zorganizowanym w Przedszkolu nr 1 Godz. 10.00
Cel: 
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania
- przestrzeganie reguł konkursu

04.04.2018
Udział przedstawicielek z Oddziału I i II w Miejskim Przeglądzie Zespołów Cheerledear’s zorganizowanym w MDK przy ul. Lompy. Godz. 9.30
Cel: 
- udział w zmaganiach sportowych 
- zaprezentowanie swoich umiejętności na forum miasta