marzec

28.03.2019
Udział przedstawicieli z Oddziału II w Turnieju Szachowym Chorzowskich Przedszkolaków. Godz. 9.30 
Cel:
- udział w zawodach sportowych
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji

26.03.2019
Udział dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

25 - 29.03.2019
Udział dzieci w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego: "Mamo, Tato wolę wodę". Godz. 10.00
Cel:
- podkreślenie roli wody w codziennej diecie
- zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska
- wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
  żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci

20.03.2019
Udział dzieci w imprezie przedszkolnej: "Powitanie Wiosny". Godz. 10.00
Cel:
- przypomnienie ludowych zwyczajów związanych z przyjściem wiosny
- udział we wspólnych działaniach

19.03.2019
Udział dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

19.03.2019
Wyjazd dzieci z Oddziału I do Sali Zabaw "Kangurek". Godz. 9.30
Cel:
- udział w zabawach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i urządzeń
- przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

18.03.2019
Wykonanie dzieciom zdjęć do dziennika Zachodniego. Godz. 9.30 
Cel:
- promowanie przedszkola w mediach

18 - 22.03.2019
Udział dzieci z reazjizacji Ogólnopolskiego Programu: "Kubusiowi przyjaciele natury". Godz. 10.00
Cel:
- udział w zajęciach, zabawach i działaniach z zakresu ochrony przyrody 
  i ekologii
- zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne

15.03.2019
Dzień otwarty dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola. Godz. 14.00-16.30
Cel:
- umożliwienie rodzicom zobaczenia pomieszczeń przedszkolnych oraz
  porozmawiania z nauczycielami i pracownikami przedszkola

12.03.2019
Udział dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

11 - 15.03.2019
Udział dzieci w realizacji Wojewódzkiego Programu: "Czyste powietrze wokół nas". Godz. 10.00
Cel:
- przybliżenie dzieciom pojęcia: czyste powietrze
- poszerzenie wiedzy wychowanków dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu
- radzenie sobie w sytuacji, gdy dorośli palą papierosy

07.03.2019
Udział dzieci z Oddziału II w zawodach sportowych: "Spartakiada przedszkolaków" zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie. Godz. 9.30
Cel:
- udział w zawodach sportowych prowadzonych przez trenerów ze szkoły
  podstawowej
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji
- bezpieczne poruszanie się w sali gimnastycznej

05.03.2019
Udział dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

04 - 08.03.2019
Udział dzieci w zajęciach: "Chorzów moje miasto". godz. 10.00
Cel:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej Chorzowa (flaga, herb, ciekawe miejsca)
- udział we wspólnych działaniach

Udział przedstawicieli z Oddziału II w Turnieju Szachowym Chorzowskich Przedszkolaków. Godz. 9.30 
Cel:
- udział w zawodach sportowych
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji


26.03.2019
Udział dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

25 - 29.03.2019
Udział dzieci w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego: "Mamo, Tato wolę wodę". Godz. 10.00
Cel:
- podkreślenie roli wody w codziennej diecie
- zwrócenie uwagi na zagadnienie ochrony środowiska
- wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków
  żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci

20.03.2019
Udział dzieci w imprezie przedszkolnej: "Powitanie Wiosny". Godz. 10.00
Cel:
- przypomnienie ludowych zwyczajów związanych z przyjściem wiosny
- udział we wspólnych działaniach

19.03.2019
Udział dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

19.03.2019
Wyjazd dzieci z Oddziału I do Sali Zabaw "Kangurek". Godz. 9.30
Cel:
- udział w zabawach z wykorzystaniem dostępnego sprzętu i urządzeń
- przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy

18.03.2019
Wykonanie dzieciom zdjęć do dziennika Zachodniego. Godz. 9.30 
Cel:
- promowanie przedszkola w mediach

18 - 22.03.2019
Udział dzieci z reazjizacji Ogólnopolskiego Programu: "Kubusiowi przyjaciele natury". Godz. 10.00
Cel:
- udział w zajęciach, zabawach i działaniach z zakresu ochrony przyrody 
  i ekologii
- zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne

15.03.2019
Dzień otwarty dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkola. Godz. 14.00-16.30
Cel:
- umożliwienie rodzicom zobaczenia pomieszczeń przedszkolnych oraz
  porozmawiania z nauczycielami i pracownikami przedszkola

12.03.2019
Udział dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

11 - 15.03.2019
Udział dzieci w realizacji Wojewódzkiego Programu: "Czyste powietrze wokół nas". Godz. 10.00
Cel:
- przybliżenie dzieciom pojęcia: czyste powietrze
- poszerzenie wiedzy wychowanków dotyczącej szkodliwości palenia tytoniu
- radzenie sobie w sytuacji, gdy dorośli palą papierosy

07.03.2019
Udział dzieci z Oddziału II w zawodach sportowych: "Spartakiada przedszkolaków" zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 5 w Chorzowie. Godz. 9.30
Cel:
- udział w zawodach sportowych prowadzonych przez trenerów ze szkoły
  podstawowej
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji
- bezpieczne poruszanie się w sali gimnastycznej

05.03.2019
Udział dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Godz. 10.00 
Cel:
- udział w zajęciach z bibliotekarką
- samodzielne wykonanie pracy plastycznej

04 - 08.03.2019
Udział dzieci w zajęciach: "Chorzów moje miasto". godz. 10.00
Cel:
- wzbogacenie wiedzy dotyczącej Chorzowa (flaga, herb, ciekawe miejsca)
- udział we wspólnych działaniach