marzec

28.03.2018
Spotkanie dzieci z Wielkanocnym Zajączkiem. Godz.10.00
Cel: 
- przypomnienie wielkanocnych zwyczajów
- udział dzieci w zabawach i konkursach organizowanych przez Zajączka
- odszukanie wielkanocnych niespodzianek


26.03.2018
Spotkanie dzieci z uczniami Gimnazjum z Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w Chorzowie. Godz.13.00
Cel: 
- rozwijanie zainteresowań literackich
- uważne słuchanie książek czytanych przez gimnazjalistów

22.03.2018
Udział dzieci w "Powitaniu Wiosny". Godz.10.00
Cel: 
- przypomnienie zwiastunów wiosny oraz szukanie ich w przedszkolnym
  ogrodzie
- wspólne wykonanie Marzanny i Gaików
- przejście korowodem wokół przedszkola


21.03.2018
Udział dzieci z Oddziału I i II w V Dziecięco - Młodzieżowej Konferencji Naukowej pod hasłem: "Ptaki i inne zwierzaki" (hasło przewodnie: "Mamo, Tato zwolnij-Nasza Planeta należy do wszystkich)
Cel: 
- poszanowanie środowiska przyrodniczego
- integracja z osobami niepełnosprawnymi

20.03.2018 (Przepraszmy za zmianę terminu)
Zapraszamy Rodziców na spotkania ogólne i grupowe. Godz. 16.30
Cel: 
- podsumowanie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej prowadzonej w pierwszym półroczu 
- wymiana uwag i sugestii dotyczących obecnych i dalszych działań z dziećmi
- umożliwienie rodzicom dzieci 5 i 6 letnich kontaktu z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 5


20.03.2018

Zdjęcia dzieci do Dziennika Zachodniego. Godz.9.00

15.03.2018

Udział dzieci w spotkaniu z funkcjonariuszami Policji: "Sznupek w przedszkolu". Godz.10.00
Cel: 
- udział w prelekcji: "Bezpieczny Przedszkolak"
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym

13.03.2018
Udział dzieci z Oddziału I w Chorzowskim Festiwalu Nauki - wyjście do Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. J. Śniadeckiego. Godz. 9.30
Cel: 
- udział dzieci w "Festiwalowej zabawie z chemią"
- oglądanie wybranych doświadczeń chemicznych
- przestrzeganie zasad obowiązujących w czasie doświadczeń


12.03.2018
Udział dzieci 6 letnich z Oddziału I i II w zajęciach sportowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Chorzowie. Godz. 9.00 (wyjście)
Cel: 
- udział dzieci w zajęciu otwartym
- zapoznanie z pomieszczeniami szkolnymi 
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji oraz przyswojenie zasad obowiązujących w szkole

12 - 16.03.2018

Udział dzieci w działaniach związanych z "Przedszkolnym Tygodniem Bezpieczeństwa"
Cel: 
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa dotyczących ruchu drogowego,
  organizowania zabaw w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, zachowania się w miejscach
  publicznych oraz kontaktów z nieznanymi osobami i zwierzętami
- udział dzieci starszych w warsztatach: Pierwsza pomoc przedmedyczna
- udział w spotkaniach z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej
- zdobycie sprawności : Bezpieczny Przedszkolak"

09.03.2018
Wyjazd dzieci z Oddziału IV do Sali zabaw: "Kangurek". Godz. 10.00
Cel: 
- udział dzieci w zabawach ruchowych z wykorzystaniem sprzętów do zabaw 
- przestrzeganie reguł bezpiecznej zabawy


08.03.2018
Udział dzieci z Oddziału I i II w warsztatach tanecznych, językowych, robotyki, ceramiki i śpiewu w Szkole Podstawowej nr 2 w Chorzowie. Godz. 10.00
Cel: 
- udział dzieci w dniu otwartym
- nawiązanie współpracy między przedszkolakami i uczniami 


07.03.2018
Realizacja programu: "Mamo, tato wolę wodę" - cz. II. Godz. 10.00
Cel: 
- utrwalenie wiadomości dzieci na temat wody i jej znaczenia 
- ogladanie i omówienie prezentacji: "Tam, gdzie bije woda"
- rozumienie konieczności dbania o czystość zbiorników wodnych

05.03.2018

Wyjście dzieci z Oddziału III do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

01.03.2018
Udział dzieci w "Przedszkolnym Dniu Piegów". Godz. 10.00
Cel: 
- udział we wspólnych zabawach i konkursach
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zespołowych
- zgodne współdziałanie w grupach