styczeń

29.01 - 09.02.2018
Ferie zimowe - "Zwierzęta Świata"
Cel: 
- przyswojenie przez dzieci wiadomości dotyczących zwierząt zamieszkujących różne kontynenty
  i środowiska przyrodnicze
- udział dzieci w projekcji filmów, konkursach i zabawach


23 - 24.01.2018

Zapraszamy Babcie i Dziadków na spotkania z wnuczętami:
- 23.01.2018 - dzieci z Oddziału II i III
- 24.01.2018 dzieci z Oddziału I, IV i V
Godz. 17.00 
Cel: 
- zaprezentowanie przez dzieci programu artystycznego
- zachęcanie do wspólnej zabawy
- złożenie gościom życzeń i wręczenie upominków

18.01.2018

Zapraszamy Rodziców na spotkania ze specjalistami - logopedą i rehabilitantem. Od godz. 16.00 
Cel: 
- wymiana informacji i sugestii dotyczących pracy z dziećmi
- podsumowanie dotychczasowych działań
- ujednolicenie oddziaływań rodziców, specjalistów i nauczycieli

18.01.2018
Dzieciom będą robione zdjęcia w strojach balowych - godz. 8.00 
Ewentualną rezygnację ze zdjęć prosimy zgłosić Pani Beacie lub Paniom woźnym

18.01.2018
Zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy - "Bal u Pani Przyrody". Godz. 10.00 
Cel: 
- udział dzieci we wspólnych zabawach i konkursach
- przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania w zespole oraz reguł bezpiecznej zabawy

16.01.2018

Udział dzieci z Oddziału I, II i IV w Starochorzowskim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. 
Cel: 
- występ dzieci przed publicznością Starochorzowskiego Domu Kultury
- umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności poza przedszkolem
- współpraca ze środowiskiem lokalnym 

16.01.2018

Inauguracja "Koalicji na rzecz bezpieczeństwa" - udział dzieci z Oddziału II i IV w Dniu Otwartym Komendy Miejskiej Policji - Policja Konna.
Cel: 
- udział w zajęciach zorganizowanych przez funkcjonariuszy Policji
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- zapoznanie z pracą policjanta