luty

28.02.2018
Realizacja programu: "Mamo, tato wolę wodę" - cz. I. Godz. 10.00
Cel: 
- wzbogacenie i usystematyzowanie wiadomości dzieci na temat wody - jej źródeł,
  własności fizycznych, znaczenia w przyrodzie, właściwości zdrowotnych itp.
- udział dzieci z doświadczeniach z wodą
- rozumienie konieczności oszczędzania wody 

26.02.2018

Wyjście dzieci z Oddziału II do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

20.02.2018
Wyjście dzieci z Oddziału I do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

15.02.2018
Udział reprezentantów przedszkola w Sportowych Mistrzostwach Przedszkolaków 
w Pływaniu. Godz. 10.00

Cel: 
- udział dzieci w zawodach sportowych organizowanych poza placówką
- przestrzeganie zasad sportowej rywalizacji
- reprezentowanie przedszkola na imprezach o miejskim zasięgu 

13.02.2018

Wyjście dzieci z Oddziału IV do Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 2 przy ul. Ryszki. Godz. 10.00
Cel: 
- udział w zajęciach dotyczących środowiska przyrodniczego
- zapoznanie z kolejnymi przygodami leśnych bohaterów
- wykonanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej

08.02.2018
"Tłusty Czwartek w Przedszkolu". Godz. 10.00
Cel: 
- zapoznanie z tradycją obchodzenia Tłustego Czwartku
- udział dzieci w zabawach i konkursach tematycznych

29.01 - 09.02.2018
Ferie zimowe - "Zwierzęta Świata"
Cel: 
- przyswojenie przez dzieci wiadomości dotyczących zwierząt zamieszkujących różne kontynenty 
  i środowiska przyrodnicze
- udział dzieci w projekcji filmów, konkursach i zabawach